ใน VRมันไม่พอต้องลองของจริง [Shiden hiro] Kakushi goto VR