แรงขับเคลื่อนแห่งสวรรค์ [Kouchaya (Ootsuka Kotora)] HEAVEN’S DRIVE 10