เล่นเกมเก่งเพราะได้แม่เพื่อน [Marukidou] Geemu de kitaeta seshitsu teku de hitodzumakoiryaku