เด็กดื้อมันก็ต้องโดนสั่งสอน [Kanmuri] Mesugaki wakarase shidoshitsu