ฮันเตอร์แห่งหมู่บ้านคามูระ [Quick kick Lee (Yoshimura Tatsumaki)] Retreat Carnal Desires Kisou Bonno (Monster Hunter Rise)