ห้องนํ้าสาธารณะแห่งความตาย [Tanaka Naburu] Koushuu Benjo Mokujiroku ~Public Lavatory Of The Dead