หากเมื่อก่อนเราซื่อตรงกับความรู้สึกกันมากกว่านี้ [Yanase Kotatsu] Fuuka