สุดท้ายแล้วก็เป็นได้แค่ตัวแทน [G-wara] Futouhen Sankakkei – scalene triangle