สิทธิเฉพาะคนรวยในยุคกลางตะวันตก [Doemutan] Noble training