วันเทศกาลเซนต์โฟรเซ่ เคธี (SC49) [Toko-ya (HEIZO & Kitoen)] Saint Foire Festival 2