ลูกศิษย์_ที่ไม่ดีต้องถูกลงโทษ [Fishneak (KuroFn)] History’s Strongest Bitch Shigure Kosaka