ระวังตัวให้ดี! พลาดท่าโดนสาวกอลิลล่าจับคร่อมนะ! [Yamamoto Zenzen] Aragae! Kinnikujyo no Mount position!!