ถอนคำสาปแบบใช้กายภาพ [7Color (Form 404)] Altria Nikutai Kaiju Altria Physical Curse Dispelling (FateGrand Order)