ฉันต้องทำให้เธอกลับมามีชีวิตอีกครั้งให้ได้!! [Kapa] Ikikaese!!