จัดจอมมารให้หลาบจำซะบ้าง [chin] Isouroumaou ni wakaraseru