ฆ่าไม่ตาย ทำไงได้ [Norakurari. (Nemu)] Mesuneko Ingi