คู่หูมิรุโกะและคิวริว [ratatatat74, Mr.skull] Miruko & Ryukyu