คุณลุงผู้จัดการและเด็กม.ปลายแสนซน [Thomas] Namaiki Kusogaki wakarasechao!