ความรู้สึกที่มีให้กัน(ต่อให้มีแฟนแล้วก็ตาม)[Tamaki Misao] Sasayakana yuuwaku