ขึ้นมาเป็นไอดอลอันดับหนึ่ง [Rico] Aidoru chan o P shite mita