กระบวนท่าจิ้มทะลวงข้ามสหัสวรรษพาเพลิน [Yamada no sei katsu ga daiichi] sukuramu